Dolne źródła

Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej dla pompy ciepła. W czasie sezonu grzewczego energia jest czerpana z dolnego źródła i za pomocą pompy ciepła transportowana do instalacji grzewczej budynku. Zasoby dolnego źródła odnawiane są przy pomocy promieniowania cieplnego i procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi. Energia jest zatem praktycznie niewyczerpywana.

  • Kolektor poziomy zakopywany jest na głębokości około 1,2 m ÷ 1,5 m

kolektor-poziomy

  • Kolektor pionowy stanowi jeden lub kilka odwiertów pionowych wykonywanych zazwyczaj na głębokość od 60 do 200 m.

pionowy

  • Wody powierzchniowe. Minimalna wielkość zbiornika dla najmniejszej oferowanej przez nas pompy wynosi ok. 3500 ton wody (34m x 34m x 3 m )

wody-powierzchniowe

  • Wody podziemne stanowią jedno z najbardziej wydajnych źródeł ciepła. Zbudowane są z dwóch studni głębinowych (poborowej i zrzutowej). Woda przy pomocy pompy głębinowej transportowana jest bezpośrednio do wymiennika pompy ciepła następnie jest zatłaczana do studni zrzutowej umiejscowionej w tej samej warstwie wodonośnej.

wody-podziemne